เครื่องกรองน้ำ ทริม
โปรแกรมบัญชี filter_media
Navigation

แอนทราไซต์

แอนทราไซต์

แอนทราไซต์ คือถ่านชนิดหนึ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปของถ่านบิทูมินัส (Bitumious coal) โดยผ่านกระบวนการแอนทราไซทิเซชั่น (Anthracitization) แอนทราไซต์ นั้นมีโครงสร้างแข็งกว่าและมีความหนาแน่นมากกว่าถ่านบิทูมินัสประมาณ 1.3 เท่า และประกอบด้วยคาร์บอน ในขณะที่มีสสารอื่นๆเจือปนน้อย

ในด้านการกรองน้ำนั้น ถึงแม้ว่า การกรองน้ำด้วยแอนทราไซต์จะเป็นที่รู้จักตั้งแต่ยุคโบราณ แต่ยังไม่ได้มีการนำแอนทราไซต์มาใช้จริงในการกรองน้ำ จนกระทั่งต้นศตวรรษที่ 20 ถ่านแอนทราไซต์ที่ได้รับการบดจนละเอียดแล้ว ถูกนำมาใช้ในการกรองน้ำ มีการทดสอบบแล้วว่าถ่านแอนทราไซต์สามารถใช้ได้ดีในการกรองน้ำ และสามารถนำมาใช้ร่วมกันสารกรองอื่นได้ด้วยเนื่องจากมีความหนาแน่นที่มากกว่า สารกรองแบบอื่นเช่น แมงกานิสกลีนแซน เป็นต้น จึงทำหน้าที่เสมือนชั้นกรองก่อนมาถึง สารกรองหลัก อาทิ สารกรองคาร์บอน และ แมงกานีสกรีนแซน นั้นเอง

ประโยชน์ของแอนทราไซต์

  • มีประสิทธิภาพที่ดีเนื่องจาก ความสามารถของถ่านแอนทราไซต์ในการเรียงตัวเป็นชั้น โครงสร้างที่แข็ง และความบริสุทธิ์ กว่าสารกรองชนิดอื่น
  • สามารถใช้ร่วมกับสารกรองชนิดอื่นได้ โดยเป็นชั้นกรองแรกก่อนถึงสารกรองชนิดอื่น
  • ไม่ทำให้น้ำไหลช้าลง เนื่องจากมีช่องว่างระหว่างเม็ดถ่านที่มากกว่าสารกรองอื่นๆ

ข้อมูลอ้างอิง

http://www.apswater.com/page127.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Anthracite

  (กลับไปหน้าบทความ)