เครื่องกรองน้ำ ทริม
โปรแกรมบัญชี pollutant
Navigation

คลอรีน

คลอรีน

คลอรีน เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งมีเลขอะตอม 17 มีสัญลักษณ์ Cl พบได้ทั่วไปในน้ำทะเลในรูปของสารประกอบที่เราเรียกว่า เกลือทะเล และสารประกอบอื่นๆ คลอรีนเป็นธาตุแฮโลเจนที่มีสีเขียวอ่อน นอกจากนี้ก๊าซคลอรีนนั้นเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลร้ายแรงต่อระบบทางเดินหายใจ

ก๊าซคลอรีนที่ความเข้มข้น 30 ppm (30 ส่วนใน 1 ล้านส่วน) ในอากาศ จะถูกเปลี่ยนเป็น กรดไฮโดรคลอริก(HCl) เมื่อถูกสูดดมเข้าร่างกาย ดังสมการด้านล่างนี้

2Cl2 + 2H2O → 4HCl + O2

ถ้าสูดดมก๊าซคลอรีนในอากาศที่ความเข้มข้น 60 ppm ปอดจะถูกทำลาย และที่ 1000 ppm จะส่งผลให้ผู้สูดดมเสียชีวิต เนื่องจากความอันตรายดังกล่าวของก๊าซคลอรีน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ในวันที่ 2 มกราคม 1915 ฝ่ายเยอรมันได้ใช้ก๊าซคลอรีนในการโจมตีกองทัพอังกฤษ ส่งผลให้ทหารอังกฤษอย่างน้อย 140 คน เสียชีวิต และในวันที่ 25 กันยายน 1915 ฝ่ายอังกฤษได้ใช้ก๊าซคลอรีนในการโจมตีศัตรูเช่นกัน ภายใต้รหัสลับว่า RedStar

อย่างไรก็ตาม คลอรีนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย ดังนั้นโดยมาก คลอรีนจะถูกใช้ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำ สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการใช้ในการประปา เนื่องจาก คลอรีน สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ จึงมีการเติมคลอรีนลงในน้ำประปาหรือในสระน้ำคลอรีน นอกจากนี้ คลอรีน  ยังช่วยทำให้น้ำประปาดูใสขึ้นด้วย เนื่องจากคุณสมบัติ ในการฆ่าเชื้อโรคดังกล่าวนี้เอง

ข้อมูลอ้างอิง

http://en.wikipedia.org/wiki/C hlorine#History
http://en.wikipedia.org/wiki/Poison_gas_in_World_War_I#Effect_on_World_War_II

  (กลับไปหน้าบทความ)