เครื่องกรองน้ำ ทริม
โปรแกรมบัญชี pollutant
Navigation

น้ำกระด้าง

น้ำกระด้าง

น้ำกระด้าง มีแคลเซียมไอออน (Ca2+) และแมกนิเซียมไอออน (Mg2+) ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทความ "หินปูน" ทำให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดของสบู่ลดน้อยลง เนื่องจากแคลเซียมในน้ำกระด้างทำปฏิกิริยาทางเคมีกับไอออนส่วนหนึ่งของสบู่ (Stearate anion) ทำให้เกิดแคลเซียมสเตียเรตท์ (Calcium Stearate) เป็นสาเหตุให้ต้องใช้สบู่จำนวนที่มากขึ้น (เมื่อเทียบกับน้ำที่ไม่กระด้าง) ในการทำความสะอาดที่เท่าเดิม ทั้งนี้ปริมาณของสบู่ที่ต้องใช้ในการทำความสะอาดในสภาวะน้ำกระด้างนั้นจะขึ้นอยู่กับระดับความกระด้างของน้ำว่ามีแคลเซียมไอออนมากน้อยเพียงใด

H2O(l) + CO2(g) –> H2CO3(aq)
HCO3-(aq) –>CO32-(aq) + H+(aq) ------ ที่ pH » 7
Ca2+(aq) + CO32-(aq) –>CaCO3(s)

ในการทำความสะอาดผิวกายด้วยน้ำกระด้างนั้น แคลเซียมสเตียเรตท์ (Calcium Stearate) หรือว่าไขสบู่อาจจะ เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาทางผิวหนังมากมายเช่น สิว ผิวหนังอักเสบ เป็นต้น เพราะว่าไขสบู่ซึ่งเป็นสสารที่ไม่ละลายน้ำ อาจจะไปอุดรูขุมขนของเราขณะทำการทำความสะอาดได้ ด้วยสาเหตุนี้เองจึงควรจะใช้น้ำที่ปราศจากแคลเซียมไอออนในการทำความสะอาดผิวกาย

ข้อมูลอ้างอิง

http://local.environnet.in.th/formal_data2.php?id=403

  (กลับไปหน้าบทความ)