เครื่องกรองน้ำ ทริม
โปรแกรมบัญชี filter_media
Navigation

การเปลี่ยนสารกรอง

การเปลี่ยนสารกรอง

จากการรายงานปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงที่มีจำนวนปีละประมาณ 1 ล้านคน ติดต่อกันมาหลายปี และยังไม่มีแนวโน้มลดลง และโรคที่ได้รับพิษจากโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมียม สารหนู ฟลูออไรด์ ในพื้นที่ต่างๆของประเทศ ซึ่งสาเหตุการเกิดโรคดังกล่าวมีความสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพของ น้ำดื่ม – น้ำใช้ ที่ไม่สะอาด มีเชื้อแบคทีเรียและโลหะหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน

จากการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำ เครื่องกรองน้ำ และ ที่เก็บน้ำ โดยกรมอนามัย พบว่าคุณภาพส่วนใหญ่ที่ไม่สะอาดปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

จากบทความ ในหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 5 เมษายน 2551 กรมอนามัยได้แนะนำวิธีการดูแลรักษาภาชนะต่างๆเอาไว้ว่า

ตู้น้ำดื่ม ถังเก็บน้ำ หอถังสูง และโอ่งน้ำ – ระบายตะกอนทิ้ง ทำความสะอาด โดยการขัดถูล้าง และฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อปี

  • เครื่องกรองน้ำ และตู้น้ำหยอดเหรียญ – ล้างทำความสะอาด และเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลาข้อแนะน้ำของผลิตภัณฑ์
  • การเปลี่ยนสารกรอง นั้นก็คือการเปลี่ยนวัสดุการกรองนั้นเอง นอกจากการเปลี่ยนสารกรอง จะเป็นการป้องกินสิ่งสกปรกต่างๆ ที่อาจหมักหมมอยู่ในสารกรองแล้ว ยังเป็นการรักษาประสิทธิภาพการกรองน้ำให้ดีอยู่เสมอ

ข้อมูลอ้างอิง

กรมอนามัย (2551), “ระวัง โรคที่เกิดจากน้ำดื่ม”, เดลินิวส้. ฉบับวันเสาร์ที่ 5 เมษายน, หน้าที่ 18

  (กลับไปหน้าบทความ)