เครื่องกรองน้ำ ทริม
โปรแกรมบัญชี tips
Navigation

บทความ

เทคนิคการขาย

รู้เท่าทันเทคนิคการขาย

ขณะที่คุณลูกค้า(ชื่อทอม) กำลังอ้าปากจะตอบนั้นเซลแมนก็พูดตัดว่าผมจะแสดงให้ดู เซลแมนก็จัดแจงเอาแก้วมาเติมน้ำจากก๊อกในห้องครัว หลังจากนั้นเขาก็จุ่มขั้ว 2 อันที่ต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอันหนึ่งที่มีหลอดไฟติดอยู่
(...อ่านต่อ...)

หินปูน

หินปูน คิออะไร

แคลเซียมคาร์บอเนต(CaCO3) เป็นสารประกอบชนิดหนึ่งหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ หินปูน และมีชื่อที่เรียกกันในหมู่นักธรณีวิทยาว่า แร่คัลไซด์ หินปูนเป็นแร่ในกลุ่มหินตะกอนเกิดจากการทับถมของตะกอนคาร์บอเนต
(...อ่านต่อ...)

น้ำกระด้าง

น้ำกระด้าง

น้ำกระด้างซึ่งมีแคลเซียมไอออน (Ca2+) และแมกนิเซียมไอออน (Mg2+) จะทำให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดของสบู่ลดน้อยลง เนื่องจากแคลเซียมในน้ำกระด้างทำปฏิกิริยาทางเคมีกับไอออนส่วนหนึ่งของสบู่
(...อ่านต่อ...)

สิทธิบัตร

สิทธิบัตร คืออะไร

สิทธิบัตร (patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะตามที่กำหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง
(...อ่านต่อ...)

คลอรีน

คลอรีน

คลอรีน เป็นสารเคมีชนิดมีเลขอะตอม 17 มีสัญลักษณ์ Cl หนึ่งพบได้ทั่วไปในน้ำทะเลในรูปของสารประกอบที่เราเรียกว่า เกลือทะเล และสารประกอบอื่นๆ คลอรีนเป็นธาตุแฮโลเจนที่มีสีเขียวอ่อน นอกจากนี้ก๊าซคลอรีนนั้นเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลร้ายแรงต่อระบบทางเดินหายใจ
(...อ่านต่อ...)

การเปลี่ยนสารกรอง

การเปลี่ยนสารกรอง

จากการรายงานปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงที่มีจำนวนปีละประมาณ 1 ล้านคน ติดต่อกันมาหลายปี และยังไม่มีแนวโน้มลดลง และโรคที่ได้รับพิษจากโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมียม สารหนู ฟลูออไรด์
(...อ่านต่อ...)

รีเวอร์สออสโมซิส

รีเวอร์สออสโมซิส

รีเวอร์สออสโมซิส (Reverse osmosis – RO) คือเทคโนโลยีทำน้ำให้บริสุทธิ โดยการใช้เยื่อเลือกผ่าน ในระบบรีเวอร์สออสโมซิสนั้นจะมีการใช้แรงดันเพื่อเอาชนะแรงดันออสโมติกของน้ำ
(...อ่านต่อ...)

สารกรองคาร์บอน

สารกรองคาร์บอน

สารกรองคาร์บอนหรือ Activated Carbon เป็นสารกรองน้ำประเภทหนื่งซึ่งมีคุณสมบัติเป็นตัวดูดซับและคัดกรองจึงทำให้สารกรองคาร์บอนมีความสามารถในการกรองกลิ่น สี และคลอรีนได้
(...อ่านต่อ...)

สารกรองเรซิ่น

สารกรองเรซิ่น

สารกรองเรซิ่น หรือ ion-exchange resin คือโพลิเมอร์ที่ไม่ละลายน้ำมีลักษณะเป็นทรงกลมที่มีโครงสร้างลักษณะพิเศษและมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 – 2 มิลลิเมตร ในกระบวนการกรองน้ำนั้นจะมีการใช้โซเดียมไอออนในการทำหน้าที่เป็นส่วนที่เรียกว่า Functional Group
(...อ่านต่อ...)

แอนทราไซต์

แอนทราไซต์

แอนทราไซท์ คือถ่านชนิดหนึ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปของถ่านบิทูมินัส (Bitumious coal) โดยผ่านกระบวนการแอนทราไซทิเซชั่น (Anthracitization)
(...อ่านต่อ...)