เครื่องกรองน้ำ ทริม
โปรแกรมบัญชี index
Navigation

เครื่องกรองน้ำ ทริม

เครื่องกรองน้ำ มีความจำเป็นต่อการทำน้ำให้สะอาดสำหรับการอุปโภคและบริโภคโดยใช้หลักการของการกรองน้ำ เนื่องจากน้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อการตำเนินชีวิต ในปัจจุบันปัญหาสภาวะแวดล้อมส่งผลต่อคุณภาพของน้ำ และส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรงไม่ว่าจะเป็นน้ำเพื่อการบริโภคหรืออุปโภค ปัจจุบันนี้น้ำมีสิ่งเจือปนมากมาย เช่น หินปูน คลอรีน สนิมเหล็ก ตลอดจนเศษผงดินโคลนซึ่งอาจเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการกรองน้ำเพื่อกรองสารเหล่านี้ออกเสียก่อนจึงจะนำไปอุปโภคหรือบริโภคได้ นอกจากการกรองน้ำจะเป็นสิ่งจำเป็นตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า การกรองน้ำดื่มเพื่อขจัดสารเจือปนต่างๆเช่น หินปูน คลอรีน และสนิมเหล็ก แล้วนั้น การกรองน้ำใช้ก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน ทั้งการกรองน้ำใช้ในครัวเรีอน หน่วยงานต่างๆ ที่ใช้น้ำปริมาณมาก เพื่อคุณภาพน้ำที่ดีและใสสะอาด

เครื่องกรองน้ำ ทริม มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นจึงได้รับสิทธิบัตร สบท.422 ได้รับการออกแบบให้ประหยัดพื้นที่การใช้งาน ติดตั้ดง่่าย มีคุณสมบัติในการกรอง กลิ่น สี คลอรีน สนิมเหล็ก ฯลฯ ตัวเครื่องทำด้วยสแตนเลส บรรจุสารกรอง 4 ชนิดได้แก่ สารกรองคาร์บอน ซึ่งทำหน้าที่กรองกลิ่น สี และคลอรีน แอนทราไซต์ ทำหน้าทีกรองคลอรีนและตะกอนต่างๆ เบริ์ม ทำหน้าที่กรองสารตะกั่ว กำมะถัน และสังกะสี นอกจากนี้ยังมี สารกรองเรซิ่น (softener) ซึ่งทำหน้าที่ในการกรองหินปูน

สาระน่ารู้